NAVIDOC- MARINES

CENTRE DE DOCUMENTATION MARINE

 

 

RAADPLEGING VAN DE DOCUMENTEN

 

 De documenten geklasserd onder de sectie « Navidoc-Marines », zijn als volgt gecodeeerd :

MA
Boeken
MC
Admiralty charts.
ME
Rivierkaarten
MD
Zeekaarten andere dan deze van de Admiralty.
MF
Fototheek (hierin bevinden zich aile iconografische afbeel­dingen).
MH
Pilot Charts.
MI
Dossiers en de manuscripten betreffende verschillende onderwerpen.
MK
Persoonlijke doucmenten van zeelui. Alleen in te kijken mits toestemming.
MM
Mediatheek (DVD,  Video, .). Niet ter beschikking gesteld van de onderzoeker.
MP
Plannen
MR
Tijdschriften
MU
Jaarboeken
MY
Yachting.

 

 Tevens bestaan voor België :

- Een lijst van de koopvaardijschepen en de schepen die eigendom waren van de Staat

- Een lijst van de schepen van de Zeemacht (periode 1946-1972).

- Een lijst van de loodsboten (gerepertoriëerd MA 1188).

 

  1. Raadpleging van de documenten kan alleen maar gebeuren in de leeszaal.
  2. Bovendien worden sommige zeldzame documenten slechts ter beschikking gesteld na voorafgaandelijk akkoord van een verantwoordelijke van het museum.
  3.  Noch het permanent personeel van het Documentatiecentrum, noch de vrijwilligers kunnen opzoekingen verrichten in Uw plaats. Hun rol beperkt zich tot het geven van raad in de keuze van de te raadplegen werken.
  4.  Indien U zich , vooraleer de verplaatsing te doen, wenst te verzekeren dat het Documentaticentrum in het bezit is van de inlichtingen die U wenst, kunt U Uw vragen overmaken per telefoon op het nummer 02 737 79 55  (op dinsdag), of per fax op het nummer 02.737.78.02 met de vermelding « Voor Navidoc­Marines » of nog via E-mail : navidoc @klm-mra.be
  5. Teneinde ons in de mogelijkheid te stellen U snel te antwoorden verzoeken wij U zo nauwkeurig mogelijk te zijn in de formulering van Uw vragen en ons het maximum aan inlichtingen betreffende het gezochte onderwerp over te maken.
  6. Navidoc-Marines bestudeert momenteel de mogelijkheid om inlichtingen betreffende de loopbaan van de zeelui van de koopvaardij ter beschikking te stellen.

 

 

 
 
  Navidoc-Marines 2007 Designed by Cmdt. André Jehaes - email andre.jehaes@skynet.be
  Deze site werd geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024 x 768 en IE 6 - 7- 8-9-10
Ce site a été optimalisé pour une résolution d'écran de IE 6 - 7 - 8 -9-10