NAVIDOC- MARINES

CENTRE DE DOCUMENTATION MARINE

 

 

REVUES  - TIJDSCHRIFTEN

 

Revues et périodiques sous répertoire MR, MU, MY.

Les documents sont classés par genre :

 • Revues : Code MR
 • Annuaires : code MU.
 • Yachting : code MY.

Chaque générique de document reçoit un numéro.

Une liste informatique peut être établie  donnant :

 • Le code.
 • Le numéro générique de la revue.
 • L'intitulé de la revue dans sa langue originelle.
 • Un mot d'un article

Un inventaire est tenu par revue (document dactylographié, non informatisé). Il donne pour chaque mois de chaque année, le numéro de la revue en notre possession

Note :

Navidoc – Marines  possède déjà des sommaires pour les revues : Bulletin amicale Anciens Cadets, Bulletin de la Ligue Maritime Belge,  Neptunus,Wandelaar, Nautilus, Nautibel, Nautica Navy News, Besma, Sirène, Hinterland, Revue belge du Transport, Chronique du Transport, Navigare et Comité des Transporteurs au Congo Belge et de très nombreuses autres séries. Le reste est en cours d'informatisation.  Dans les revues MR, plus de 10.000 numéros sont recensés.

De la revue "Wandelaar et Sur l'eau " a été listée l'épopée de très nombreux navires belges pendant la guerre 1939-1945.

De la même revue a été recensée la liste des navires belges dont la photographie a été publiée de 1931 à 1969

Tijdschriften en periodieken onder repertorium MR, MU, MY.

De documenten zijn gerangschikt volgens soort :

 • Tijdschriften : code MR.
 • Jaarboeken : code MU.
 •  Yachting :   code MY.

Elke documentgeneriek krijgt een nummer.

Een informatieke lijst (zie bijlage) kan worden opgesteld met :

 • De code.
 • Het generiek nummer van het tijdschrift.
 • De titel van het tijdschrift in de oorspronkelijke taal.
 • Een woord van een artikel

Een inventaris wordt bijgehouden per tijdschrift (getijpt document, niet ge-informatiseerd). Deze geeft voor elke maand van elk jaar, het nummer van het tijdschrlft in ons bezit .

Opmerkinq :

Navidoc – Marines beschikt  enkele samenvattingen voor de tijdschriften: Bulletin amicale Anciens Cadets, Bulletin de la Ligue Maritime Belge,  Neptunus,Wandelaar, Nautilus, Nautibel, Nautica Navy News, Besma, Sirène, Hinterland, Revue belge du Transport, Chronique du Transport, Navigare et Comité des Transporteurs au Congo Belge.   Onder de tijdschriften code MR, bevinden zich meer dan 10.000 nummers.

Aan de hand van de tijdschriften "Wandelaar et Sur l'eau" werden de heldendaden van talrijke Belgische schepen tijdens de oorlog 1939-1945 opgesteld.

Hetzelfde tijdschrift heeft ook gediend voor het opstellen van de lijst van Belgische schepen waarvan de foto werd gepubliceerd tussen 1931 en 1969.

 

 

TELECHARGER

 

TELECHARGER

 

DOWNLOADEN

DOWNLOADEN

Revues.htm

Version complète 9.0 Mo

 

Revues.pdf

Version complète 31.0 Mo

 
TELECHARGER
DOWNLOADEN
Revues.xlsx

 

 

La recherche dans le dossier téléchargé peut être effectuée en utilisant la commande standard de votre système d'exploitation.

 

 

 

 

 
 
  Navidoc-Marines 2007 Designed by Cmdt. André Jehaes - email andre.jehaes@skynet.be
  Deze site werd geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024 x 768 en IE 6 - 7- 8-9-10
Ce site a été optimalisé pour une résolution d'écran de IE 6 - 7 - 8 -9-10